Zamówiony przez Ciebie towar wysyłamy za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich – FedEx, UPS, InPost.

Towar zostaje dostarczony pod wybrany adres odbiorcy, jaki został wskazany w formularzu zamówienia.

Zamówienia są realizowane na terenie Polski w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7-19.

Dostawa Towaru przez kuriera następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dostawy będą realizowane w ciągu jednego dnia roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy, a dzień następujący po nim jest dniem roboczym. W innym przypadku dostawy będą realizowane w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są dniami roboczymi.

Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki albo wysyłany Klientowi pocztą elektroniczną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres.

Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz, czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.